Penafian

 

Penafian Perubatan dan Umum

Yememi.com komited untuk menyediakan maklumat tentang kesihatan semula jadi dan alternatif, tetapi tidak ditulis oleh profesional penjagaan kesihatan. Semua bahan yang disediakan di Yememi.com hanya untuk tujuan maklumat sahaja, dan tidak boleh diambil sebagai nasihat atau cadangan perubatan. Sebarang kebimbangan atau keadaan kesihatan harus ditangani oleh doktor atau profesional penjagaan kesihatan yang sesuai.

Maklumat dan pendapat yang terdapat di laman web ini ditulis berdasarkan data terbaik yang ada pada masa penulisan, dan dipercayai tepat menurut pengertian terbaik para penulis. Mereka yang tidak merujuk majlis dari pihak berkuasa penjagaan kesihatan yang sesuai menanggung liabiliti apa-apa kecederaan yang mungkin berlaku. Selain itu, pendapat yang diungkapkan di Yememi.com tidak mewakili pandangan masing-masing dan setiap penulis atau penyumbang kepada Yememi.com. Penerbit laman web ini tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau mana-mana kandungan di sini yang tertinggal.

Penafian Gabungan

Pautan di laman web ini boleh membawa anda ke produk atau perkhidmatan yang menyediakan komisen affiliate kepada pemilik laman web ini sekiranya anda membuat pembelian. Sebarang hubungan afiliasi  tidak pernah menjadi faktor dalam  cadangan, atau mengubah integriti maklumat yang kami berikan.

Ketahui bahawa kami tidak diberikan sebarang produk, perkhidmatan, atau apa pun juga oleh syarikat-syarikat ini sebagai pertukaran untuk menyebut mereka di dalam laman web ini. Satu-satunya pertimbangan adalah dalam bentuk komisen afiliasi.

Post ini mungkin mengandungi pautan sekutu. Sila baca pendedahan kami untuk maklumat lanjut.